Dofinansowania

Firma Goldfoam Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6.: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Otrzymane dofinansowanie planujemy przeznaczyć na realizację projektu, którego celem będzie zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności naszej firmy na rynkach zagranicznych.

Paszport do eksportu

Plan rozwoju eksportu

Zwracamy się do zainteresowanych z prośbą o przedstawianie ofert hadlowych na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Tytuł projektu:

„Plan rozwoju eksportu dla Goldfoam Sp. z o.o.”