Ostatnie wpisy na blogu

Nowelizacja Krajowej Oceny Technicznej ITB -2019/1204 wydanie 2

Od dnia 2 sierpnia 2021 r. dla mat z pianki polietylenowej GOLDFLEX® GF5, GF8, GF10, GF15, PS2, PS2 PLUS, PS3 obowiązuje nowy, zaktualizowany dokument KOT. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1204 wydanie 2 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobów budowlanych do zastosowania, jako izolacje akustyczne, układane pod cementowe podkłady podłogowe (wylewki i jastrychy) w podłogach pływających, w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych (sprężysta warstwa tłumiąca).  

Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek: GOLDFOAM Sp. z o.o. ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje następujące typy mat GOLDFLEX®

  • GF5, jednowarstwowe, o grubości 5 mm,
  • GF8, jednowarstwowe, o grubości 8 mm,
  • GF10, jednowarstwowe, o grubości 10 mm,
  • GF15, jednowarstwowe, o grubości 15 mm,
  • PS2, jednowarstwowe, jednostronnie laminowane, o grubości 5 mm,
  • PS2 PLUS, jednowarstwowe, dwustronnie laminowane, o grubości 6 mm,
  • PS3, dwuwarstwowe, dwustronnie laminowane, o grubości 11 mm.

 Data ważności Krajowej Oceny Technicznej: 2 sierpnia 2026 r.